Novosti

Ekskluzivno od 01.01.2018.  Svi kotlovi pušteni posle 01.01.2018. imaju 5 godina garancije na kompletan uređaj. Garancija podrazumeva da posle svakih 12 meseci od puštanja u rad korisnik pozove ovlašćeni servis i uradi servis gasnog uređaja. Tom prilikom serviser od korisnika uzima odsečak za produženje i...