Čišćenje kamenca se radi tako što se kamenac očisti sa grejača prvo mehanički a zatim i hemijski. Grejači su nakon čišćenja kao novi.

Čišćenje kamenca pre i posle.

Grejač u kamencu
Grejač očišćen od kamenca