5 GODINA GARANCIJE

5 GODINA GARANCIJE

Ekskluzivno od 01.01.2018.

  Svi kotlovi pušteni posle 01.01.2018. imaju 5
godina garancije na kompletan uređaj. Garancija podrazumeva da posle svakih
12 meseci od puštanja u rad korisnik pozove ovlašćeni servis i uradi
servis gasnog uređaja. Tom prilikom serviser od korisnika uzima
odsečak za produženje i šalje u centar čime garancija postaje validna.